0976.389.199
Thực hiện Quản lý An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Thực hiện Quản lý An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Bảo đảm tài sản thông tin quý báu bằng việc áp dụng ISO/IEC 27001 cho doanh nghiệp của bạn. Làm việc với chúng tôi để xây dựng một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) được thiết kế riêng cho những nhu cầu cụ thể của bạn.

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện?

An ninh thông tin là gì? Mỗi doanh nghiệp có một cách thiết lập dữ liệu để quản lý khác nhau và những rủi ro quản lý an ninh riêng. Và mỗi tổ chức ở một giai đoạn quản lý an toàn thông tin khác nhau. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các gói dịch vụ theo yêu cầu để giúp bạn đặt an ninh thông tin lên hàng đầu. Một gói ISO/IEC 27001 có thể chỉ bao gồm những sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cần.

Chúng tôi có thể giúp bạn cắt giảm những chi phí của các sản phẩm, dịch vụ không cần thiết cũng như vượt qua các thử thách cụ thể mà bạn đối mặt. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoạch định dự án ISO/IEC 27001 với những hệ thống có sẵn trong doanh nghiệp của bạn. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo an ninh sẽ nhanh chóng trở thành vấn đề tối cao đối với cách bạn vận hành cho dù bạn ở giai đoạn nào.


Những lời khuyên hàng đầu dành cho việc thực hiện ISO/IEC 27001

 1. Có được sự thống nhất và giúp đỡ của giám đốc cấp cao
 2. Gắn kết toàn bộ doanh nghiệp qua việc giao tiếp tốt trong nội bộ
 3. Trả lời các câu hỏi như “an ninh thông tin là gì” và So sánh những hệ thống chất lượng hiện tại với yêu cầu ISO/IEC 27001
 4. Có được sự phản hồi của khách hàng và nhà cung cấp về việc quản lý môi trường hiện tại
 5. Thiết lập một đội thực hiện để có kết quả tốt nhất
 6. Sắp xếp và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và quy mô thời gian
 7. Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của việc quản lý môi trường đối với tổ chức của bạn
 8. Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên bằng việc đào tạo và khích lệ.
 9. Chia sẻ những hiểu biết về ISO/IEC 27001 và động viên nhân viên đào tạo như những đánh giá viên nội bộ.
 10. Thường xuyên xem lại hệ thống ISO/IEC 27001 của bạn để đảm bảo bạn đang cải thiện nó thường xuyên.

Quản lý an ninh thông tin đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ

ISO/IEC 27001 phù hợp với tất cả công ty ở mọi quy mô và chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua những thử thách riêng mà các công ty nhỏ hơn phải đối mặt

ISO/IEC 27001 cho các Doanh nghiệp vừa vả nhỏ >


Các khóa đào tạo ISO 27001:2013

Thực hiện khóa đào tạo ISO IEC 27001

Xem tất cả khóa đào tạo của ISOCERT >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

 • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
 • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 •  Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai.

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan