TIÊU CHUẨN ISO mới

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu Nghị định 40/2019/NĐ-CP

22/10/2020


ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến trong hệ thống của các doanh nghiệp hiện nay. Bởi việc quan tâm đến môi trường là…
Đánh giá bên thứ 3 - Đánh giá bên thứ 2 - Đánh giá bên thứ nhất là gì?
Đánh giá bên thứ 3 - Đánh giá bên thứ 2 - Đánh giá bên thứ nhất là gì?

22/04/2020


Đánh giá bên thứ 3 là gì? Đánh giá bên thứ ba là loại hình đánh giá do tổ chức độc lập bên ngoài tiến hành đánh giá,…

Khách hàng

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !