0976.389.199
10 Năm kể từ khi công bố tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000

10 Năm kể từ khi công bố tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000

Tháng 11 năm 2020 đánh dấu mười năm kể từ khi công bố Tiêu chuẩn quốc tế mang tính đột phá về trách nhiệm xã hội.

Sự phát triển của ISO 26000 là một dự án tiêu chuẩn hóa có phạm vi lớn bất thường, thể hiện sự bổ sung đầy tham vọng vào danh mục các tiêu chuẩn đề cập đến quản lý môi trường và tính bền vững. Hành trình đó bắt đầu với ISO 14001, mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động của ISO từ các tiêu chuẩn công nghiệp, kỹ thuật và chất lượng mà nó được biết đến nhiều nhất. Sự tham gia rộng rãi là không thể thiếu trong khái niệm xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế mới có thể áp dụng cho hầu hết mọi lĩnh vực có thể hình dung được.

Kết quả là một ủy ban dự án chuyên biệt sẽ dựa trên kiến ​​thức tổng hợp và đầu vào của hơn 500 chuyên gia toàn cầu. Khoảng 80 quốc gia đã đóng góp, cùng với các tổ chức như Tổ chức Quốc tế về Người sử dụng lao động và các nhóm người tiêu dùng. Khi nó được xuất bản vào tháng 11 năm 2010, ISO 26000 đã đặt ra những bước đầu tiên mới, cho cả việc xây dựng sự đồng thuận trong tiêu chuẩn hóa và một bộ hướng dẫn toàn diện nhằm tăng cường sự tham gia và công nhận trách nhiệm xã hội.

Adrian Henriques là một nhà tư vấn bền vững đã làm việc với các công ty đa quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ông cũng tham gia trực tiếp vào việc phát triển ISO 26000 thông qua thành viên của ISO tại Vương quốc Anh, BSI. Một chuyên gia về trách nhiệm xã hội, Adrian rõ ràng rằng một trong những chìa khóa thành công của tiêu chuẩn ISO về trách nhiệm xã hội là ở sự chấp nhận của các tổ chức chủ chốt làm việc trong cùng một không gian.

Để đảm bảo tính nhất quán trong khoảng thời gian ra mắt, ISO đã ký kết các thỏa thuận đặc biệt với ILO, Hiệp ước Toàn cầu, GRI và OECD. Do đó, ISO 26000 có lẽ là tiêu chuẩn bền vững toàn diện nhất cho các vấn đề mà nó đề cập.

Tầm quan trọng của Hướng dẫn ISO 26000

ISO 26000 đưa ra hướng dẫn chứ không phải yêu cầu. Nó không thể được chứng nhận, nhưng các công ty và tổ chức khác có thể sử dụng nó như một khuôn khổ để truy vấn và cải thiện cách tiếp cận của họ đối với trách nhiệm xã hội, tiết lộ dữ liệu và báo cáo về cách họ đang sử dụng tiêu chuẩn để cam kết thay đổi thực sự. Các chủ đề cốt lõi của ISO 26000 đã ảnh hưởng đến cách các công ty kinh doanh, cách họ đối xử với nhân viên và cách họ đánh giá và hạn chế tác động của các hoạt động của họ. Trong khi xã hội đã đạt được nhiều tiến bộ trong nhiều lĩnh vực trong thập kỷ qua, hướng dẫn của ISO 26000 vẫn phù hợp để giải quyết những thách thức ngày nay. Với việc nhiều người bị buộc phải đánh giá lại cách họ kinh doanh theo COVID-19, tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đã được đặt lên hàng đầu như một thành phần của việc xây dựng một xã hội bền vững hơn và công bằng hơn. Hướng dẫn của ISO 26000 là cần thiết hơn bao giờ hết khi nói đến việc thực hiện một cách tiếp cận được công nhận.

  • Quyền con người
  • Thực hành lao động
  • Môi trường
  • Thực hành điều hành công bằng
  • Các vấn đề của người tiêu dùng và
  • Sự tham gia và phát triển của cộng đồng.

10 Năm quyền con người - chủ đề cốt lõi của ISO 26000

ISO 26000, Tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội, là một trong những tiêu chuẩn ISO được công nhận và sử dụng rộng rãi nhất. Năm 2020 đánh dấu mười năm kể từ lần xuất bản đầu tiên. Kể từ thời điểm đó, nó đã giúp tích hợp các Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và nhân quyền bằng cách cung cấp hướng dẫn cho những người muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững. Trong thập kỷ qua, ISO 26000 đã tự khẳng định mình không chỉ là “điều đúng đắn” cần làm. Tiêu chuẩn ISO mang tính đột phá ngày càng được coi là một cách đánh giá cam kết của một tổ chức đối với sự phát triển bền vững, bao gồm cả quyền con người, đồng thời với việc cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức. Điều quan trọng là, quyền con người được đề cao vừa là nguyên tắc vừa là chủ đề cốt lõi của ISO 26000, giúp xác định các tình huống rủi ro về quyền con người và đưa ra hướng dẫn về thẩm định và giải quyết khiếu nại.

Tiêu chuẩn được đưa ra vào năm 2010 sau 5 năm đàm phán tập trung giữa nhiều bên liên quan khác nhau trên toàn thế giới. Hơn năm trăm chuyên gia, bao gồm đại diện từ chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, ngành công nghiệp, các nhóm người tiêu dùng và các tổ chức lao động trên khắp thế giới đã tham gia vào quá trình phát triển của nó, có nghĩa là nó thể hiện sự đồng thuận quốc tế. Cả Dante Pesce, Phó Chủ tịch Nhóm Công tác Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, và Staffan Söderberg, Phó Chủ tịch Nhóm công tác ISO đã phát triển ISO 26000, đều chỉ ra rằng tiêu chuẩn đã giúp nhiều người hiểu rằng nhân quyền là chìa khóa cho Bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững

Ngày cập nhật: 2021-08-10 19:39:50

Bài viết liên quan