0976.389.199
Cách xác định và phân loại các mối nguy ISO 45001 - OH&SMS

Cách xác định và phân loại các mối nguy ISO 45001 - OH&SMS

Mối nguy OH&SMS là gì? Yêu cầu trong hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&SMS) để xác định các mối nguy là gì? Bạn làm gì khi đã xác định được các mối nguy hiểm? Khi triển khai hệ thống quản lý OH&SMS theo các yêu cầu của ISO 45001:2018, nhiều người trở nên bối rối trước các yêu cầu của điều khoản 6.1.2 liên quan đến xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát. Nếu bạn đang gặp khó khăn, bạn không đơn độc!

ISO 45001 là gì?

ISO 45001, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, là một tiêu chuẩn ISO về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và thực hiện trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này được xuất bản vào năm 2018 để thay thế OHSAS 18001:2007. Tiêu chuẩn này được phát triển để tương thích với ISO 9001 và ISO 14001.

Các mối nguy ISO 45001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001 định nghĩa mối nguy là “nguồn gốc, tình huống hoặc hành động tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho con người hoặc sức khỏe kém, hoặc sự kết hợp của những điều này”. Nói một cách đơn giản, các mối nguy ISO 45001 là bất kỳ phần nào trong hoạt động của công ty bạn có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hoặc sự an toàn của nhân viên cũng như bất kỳ nhà thầu hoặc khách đến thăm cơ sở của bạn. Đây có thể là việc sử dụng các hóa chất khắc nghiệt tại nơi làm việc của bạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, máy móc có các bộ phận chuyển động có thể gây thương tích cho người vận hành hoặc các hành động lặp đi lặp lại có thể gây ra các vấn đề căng thẳng lặp đi lặp lại về công việc cho nhân viên.

Để đáp ứng các yêu cầu của khoản 6.1.2, hệ thống quản lý OH&SMS cần thiết lập, thực hiện và duy trì một quy trình để xác định mối nguy liên tục, đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để quản lý các mối nguy OH&SMS. Một số điều cần được đưa vào đánh giá này là các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên, hành vi và năng lực của con người, nghĩa vụ pháp lý của công ty và cơ sở hạ tầng, thiết bị và vật liệu tại nơi làm việc. Việc xác định mối nguy phải được chủ động và có thể xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên và ghi lại các rủi ro cũng như các biện pháp kiểm soát áp dụng.

Rủi ro OH&SMS là gì?

Khi bạn đã xác định được các mối nguy do hoạt động của mình, bạn cần đánh giá rủi ro do những mối nguy này mang lại. Tiêu chuẩn định nghĩa rủi ro là “sự kết hợp của khả năng xảy ra sự kiện nguy hiểm hoặc phơi nhiễm và mức độ nghiêm trọng của thương tích hoặc sức khỏe kém có thể gây ra bởi sự kiện hoặc phơi nhiễm”. Nói cách khác, rủi ro sẽ xảy ra là bao nhiêu, và nó có thể tồi tệ như thế nào nếu nó xảy ra? Đây là bước đầu tiên trong đánh giá rủi ro.

Đánh giá mức độ rủi ro được thực hiện để xác định xem rủi ro có thể chấp nhận được hay không để xác định các biện pháp kiểm soát, nếu có, cần được thực hiện. Rủi ro có thể chấp nhận được được định nghĩa là “rủi ro đã được giảm xuống mức có thể chấp nhận được đối với tổ chức liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý và chính sách OH&SMS của chính tổ chức đó.” Nguy cơ cắt giấy trong văn phòng có khả năng xảy ra cao, nhưng mức độ thương tích rất thấp, vì vậy đây có thể được xác định là rủi ro có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc sử dụng hàng ngày một hóa chất nguy hiểm sẽ có nhiều khả năng xảy ra phơi nhiễm và mức độ nghiêm trọng của phơi nhiễm cũng sẽ cao; đây sẽ là một rủi ro không thể chấp nhận được và cần được kiểm soát.

Điều khiển OH&SMS nghĩa là gì?

Hệ thống quản lý OH&SMS cần xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để giảm thiểu rủi ro do các mối nguy OH&SMS gây ra; đây là lý do tại sao các điều khiển được đưa ra. Có một hệ thống phân cấp các kiểm soát được quy định trong tiêu chuẩn để xem xét; nếu bạn có thể làm “a” thì “b” và hơn thế nữa là không cần thiết; nếu không, hãy tiếp tục thử cấp độ điều khiển tiếp theo:

a) Loại bỏ - Bạn có thể loại bỏ nguy cơ khỏi quy trình của mình, chẳng hạn như loại bỏ bước làm sạch bằng hóa chất không?

b) Thay thế - Bạn có thể sử dụng thứ gì đó ít nguy hiểm hơn trong quá trình của mình, chẳng hạn như một hóa chất ít khắc nghiệt hơn sẽ tạo ra kết quả tương tự?

c) Kiểm soát kỹ thuật - Bạn có thể đặt các kiểm soát để ngăn mọi người tiếp xúc với mối nguy hiểm, chẳng hạn như tấm chắn bảo vệ trên máy móc?

d) Biển báo/cảnh báo hoặc kiểm soát hành chính - Bạn có thể thực hiện kiểm soát hành chính để ngăn mọi người tiếp xúc với mối nguy hiểm, chẳng hạn như các khu vực được đánh dấu để ngăn mọi người tránh xa bộ phận nguy hiểm của máy móc?

e) Phương tiện bảo vệ cá nhân - Bạn có cần trang bị phương tiện bảo hộ cho công nhân của mình khi đối phó với mối nguy hiểm, chẳng hạn như găng tay, kính bảo hộ, áo khoác, v.v.?

Tất cả thông tin về các mối nguy, rủi ro và kiểm soát cần phải được cập nhật và tính đến trong hệ thống quản lý OH&SMS.

Lập kế hoạch tốt để có kết quả tốt nhất

Lý do bạn triển khai hệ thống quản lý OH&SMS theo các yêu cầu của ISO 45001:2018 là để cung cấp cho công ty của bạn một khuôn khổ để đánh giá các mối nguy ISO 45001 và rủi ro đối với nhân viên của bạn và tìm cách quản lý chúng để thương tích không xảy ra. Bằng cách xác định các mối nguy hiểm và rủi ro trong các quy trình của bạn, bạn đã thực hiện bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch tạo ra một thay đổi tích cực trong cách công ty của bạn bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động, nhà thầu và khách đến thăm cơ sở của bạn.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan