0976.389.199
Mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Qúa trình triển khai ISO 9001:2015 đóng vai trò quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của Hệ thống quản lí chất lượng (QMS). Để thực hiện thành công QMS, tổ chức cần triển khai trình tự 5 bước giai đoạn sau:

Quá trình triển khai ISO 9001:2015 đóng vai trò quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của Hệ thống quản lí chất lượng (QMS). Để thực hiện thành công QMS, tổ chức cần triển khai trình tự 5 bước giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Xác định mục đích, phạm vi xây dựng QMS

 • Lập ban ISO;
 • Bổ nhiệm- phân công nhóm thực hiện dự án ISO 9001:2015;
 • Đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015 và xây dựng hệ thống văn bản;
 • Đánh giá thực trạng;
 • Lập kế hoạch.

Giai đoạn 2: Xây dựng Hệ thống quản lí chất lượng

 • Chính sách, mục tiêu chất lượng;
 • Sổ tay chất lượng;
 • Các quy trình kèm theo biểu mẫu và hướng dẫn cần thiết.

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

 • Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy trình, tài liệu;
 • Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
 • Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hậu quả.

Giai đoạn 4: Kiểm tra đánh giá nội bộ

 • Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;
 • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
 • Khắc  phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá;
 • Xem xét của lãnh đạo.

Giai đoạn 5: Đăng kí chứng nhận

 • Chọn tổ chức chứng nhận;
 • Chuẩn bị đánh giá;
 • Đánh giá chứng nhận và khắc phục sau đánh giá;
 • Tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.

Tham khảo thêm: Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Theo điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ 

9.2.1 Tổ chức phải tiến hành cuộc đánh giá nội bộ theo những khoảng thời gian được hoạch định để cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng có hay không?

Thì việc Đánh giá nội bộ là yêu cầu bắt buộc của hệ thống QLCL. Nó giúp cho tổ chức tự đánh giá lại hệ thống QLCL đang áp dụng. Qua việc tự đánh giá, tổ chức xác định được các điểm không phù hợp từ đó đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa. Hơn thế, qua đánh giá còn xác định được các hành động cải tiến để nâng cao chất lượng. Công tác chuẩn bị cho buổi Đánh giá nội bộ được hoạch định cụ thể và thông báo trước ngày đánh giá (ít nhất 1 tuần) tới các phòng ban công ty để chuẩn bị. 

Theo ISO 9001:2015, Chương trình đánh giá là tập hợp một hay nhiều cuộc đánh giá được hoạch định cho một khoảng thời cụ thể và nhằm mục đíchcụ thể. Do đó, ông tác chuẩn bị cho buổi Đánh giá nội bộ được hoạch định cụ thể và thông báo trước ngày đánh giá (ít nhất 1 tuần) tới các phòng ban công ty để chuẩn bị. Vì hướng đến mục đích của cuộc đánh giá, có thể cần phải có các loại chương trình đánh giá khác nhau tùy thuộc vào việc đánh giá hệ thống chất lượng, hợp đồng, dự án, quá trình, sản phẩm hay dịch vụ...Do đó, chương trình đánh giá nội bộ sẽ được dự kiến rằng tấtt cả các đánh giá trong một chương trình đánh giá cụ thể sẽ phục vụ cùng một mục đích.

Một chương trình đánh giá bao gồm, các thông tin và nguồn lực cần thiết để tổ chức và triển khai các cuộc đánh giá một cách hiệu quả, trong khuôn khổ thời gian qui định:

 • Các mục tiêu đối với chương trình đánh giá và các cuộc đánh giá cụ thể;
 • Mức độ/số lượng/loại hình/thời gian/địa điểm/ lịch trình của cuộc đánh giá;
 • Các thủ tục của chương trình đánh giá;
 • Phương pháp đánh giá;
 • Lựa chọn đoàn đánh giá;
 • Nguồn lực cần thiết, bao gồm cả đi lại và chỗ ở;
 • Qúa trình xử lí vấn đề bảo mật, an ninh thông tin, sức khỏe, an toàn và các vấn đề tương tự khác.

Tham khảo biểu mẫu Kế hoạch đánh giá nội bộ:

Biểu mẫu: Kế hoạc đánh giá

Biểu mẫu cho biết bộ phận sẽ đánh giá, đánh giá những gì và khoảng thời gian sẽ thực hiện đánh giá và có thể thay đổi trong quá trình thực hiện cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu ở từng thời điểm

 

DANH SÁCH
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

Mã số: 

Ngày BH: 

Lần ban hành: 

STT

Họ và tên

Bộ phận

Chức vụ

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   

NGƯỜI LẬP

Ngày  tháng  năm

       

PHÊ DUYỆT

Biểu mẫu: Danh sách chuyên gia đánh giá

Trước ngày đánh giá khoảng 2 tuần, tổ chức sẽ viết phiếu đề nghị thành lập đoàn đánh giá. Trong đó, có nêu rõ thời gian dự kiến đánh giá, nội dung dự kiến sẽ đánh giá và thành phần đoàn đánh giá.

Thành phần đoán đánh giá: Cần xác định rõ trưởng đoàn và các đánh giá viên. Chú ý, tiêu chí để chọn trưởng đoàn cũng như đánh giá viên là phải đã được đào tạo về đánh giá nội bộ, có kinh nghiệm, có hiểu biết về lĩnh vực mình sẽ đánh giá nhưng không được làm việc trực tiếp ở bộ phận mà mình sẽ đánh giá. Hoặc có thể mời thêm các chuyên gia bên ngoài để tham gia đánh giá nội bộ
 

Biểu mẫu: Chương trình đánh giá và nội dung đánh giá

Đây là biểu mẫu để phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn đánh giá trước cuộc đánh giá nội bộ. Nội dung đánh giá là các tiêu chí theo điều khoản. Chuẩn mực áp dụng chính là các tiêu chí cụ thể. 

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi chép 03 biểu mẫu Kế hoạch đánh giá nội bộ của hồ sơ Đánh giá nội bộ theo điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thông qua các ví dụ minh họa phần nào giúp mọi người có được cái nhìn tổng quan hơn về công tác chuẩn bị cho cuộc Đánh giá nội bộ được công bằng và khách quan.

Tham khảo khóa học: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001

Hãy liên hệ với ISOCERT của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, chúng tôi đảm bảo rằng  với phương châm “Uy tín – Tiết kiệm – Gía trị quốc tế” sẽ giúp mỗi doanh nghiệp ngày càng nâng cao vị thế song song với sự “Hài hòa cùng thịnh vượng” tối ưu nhất.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan