0976.389.199
Quản lý chất lượng: Các thành phần cốt lõi và các nguyên tắc thành công

Quản lý chất lượng: Các thành phần cốt lõi và các nguyên tắc thành công

Cho dù bạn đang tìm cách cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng hiện tại của mình hay chuẩn bị xây dựng và áp dụng hệ thống, cần xem xét và hiểu các thành phần cũng như nguyên tắc cốt lõi đằng sau những gì tạo nên quản lý chất lượng thành công. Điều này sẽ giúp ích cho quá trình triển khai và thực hiện. 

Quản lý chất lượng được định nghĩa là giám sát tất cả các hoạt động và nhiệm vụ cần hoàn thành để duy trì mức xuất sắc mục tiêu mong muốn. Điều này bao gồm việc xây dựng chính sách chất lượng, lập và thực hiện lập kế hoạch chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng.

Theo định nghĩa, quản lý chất lượng có vẻ ấn tượng và mang lại hiệu quả triệt để, nhưng để thực hiện lại khá khó khăn. Có một điều may mắn là quản lý chất lượng thành công không bao giờ chỉ là trách nhiệm của một cá nhân. Quản lý chất lượng tốt nhằm mục đích đoàn kết các bên liên quan của tổ chức vào một mục tiêu chung, cải tiến các quy trình, sản phẩm và dịch vụ để đạt được thành công nhất quán.

Các thành phần cốt lõi của quản lý chất lượng

Hãy bắt đầu với các thành phần cơ bản của quản lý chất lượng tốt. Có 04 trụ cột của quản lý chất lượng thành công dưới đây để tham khảo:

  • Hoạch định Chất lượng - Xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho một quá trình hoặc dự án và xác định cách đáp ứng các tiêu chuẩn đó.
  • Kiểm soát chất lượng - Các hành động nhất quán, tỉ mỉ được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình.
  • Đảm bảo chất lượng - Các hoạt động được lập kế hoạch được thực hiện để hỗ trợ một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
  • Cải tiến Chất lượng - Tiếp tục đánh giá và thay đổi các quy trình và thủ tục để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoặc độ tin cậy của các kết quả.

Bằng cách làm việc cùng nhau, các bên liên quan có thể phát triển các hướng dẫn, dựa trên các nguyên lý này, sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà một tổ chức tạo ra và các tiêu chuẩn mà họ tuân thủ. Nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn về từng thành phần này, chúng ta thấy rằng có những nguyên tắc cần phải có để một công ty thực sự thành công trong quản lý chất lượng. 

07 nguyên tắc quản lý chất lượng thành công

Tập trung vào khách hàng - Khách hàng là mạch máu của tổ chức. Do đó, mục tiêu chính của bạn phải luôn vượt quá mong đợi của họ. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn ở mức cao nhất. Điều đó thường chỉ đạt được khi các quy trình hoặc thủ tục của công ty bạn đạt hiệu quả cao nhất.

Khả năng lãnh đạo - Hầu hết tất cả các doanh nghiệp thành công đều có khả năng lãnh đạo xuất sắc. Ban lãnh đạo cần quyết đoán để tìm ra cách đoàn kết và thúc đẩy toàn bộ nhân viên của mình, phát triển một nền văn hóa lành mạnh và tối đa hóa gần như mọi tiềm năng của nhân viên. Khi điều này được thực hiện đúng, các quy trình và thủ tục được áp dụng để tạo ra chất lượng hàng đầu sẽ được duy trì và thậm chí được cải thiện.

Tương tác - Trong trường hợp này, "cam kết" đề cập đến cách quản lý tương tác với lực lượng lao động trong nội bộ tổ chức. Các nhà lãnh đạo có đang khuyến khích và thúc đẩy nhân viên đúng cách để cải thiện kỹ năng của họ và liên tục mong muốn đạt được hiệu quả cao hơn không? Họ có đang trao quyền cho họ và khiến họ cảm thấy có giá trị trong những quyết định cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến họ không? Khi câu trả lời cho những câu hỏi này là - "Có", nhân viên tự hào về quyền sở hữu, cảm thấy được trao quyền và có trách nhiệm.

Phương pháp tiếp cận theo quy trình - Một thuật ngữ thường được nhắc đến là từ "quy trình". Có tư duy về phương pháp tiếp cận quy trình là rất quan trọng để đạt được hiệu quả và hiệu lực cho đầu ra của một tổ chức. Với các quy trình phù hợp, giảm chi phí, lãng phí và cải thiện độ chính xác và chất lượng đều là những kết quả có thể đạt được.

Cải tiến liên tục - Nói cách khác, có kế hoạch nào được đưa ra trong công ty của bạn để cải thiện một cách chủ động và liên tục những gì bạn đang làm không? Từ sự linh hoạt trong kinh doanh đến sự nhanh nhạy trong cơ hội, các tổ chức tận dụng tối đa việc quản lý chất lượng luôn nhận thức được các khả năng cải tiến.

Quyết định dựa trên bằng chứng - Dữ liệu tốt và dữ kiện cụ thể phải được lưu trữ trở thành cơ sở cho tất cả các quyết định quan trọng. Việc sử dụng thông tin có thể xác minh được sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động cho phép sản xuất đạt được kết quả mong muốn và có thể xác minh khi cần để tìm ra lỗi xảy ra ở công đoạn nào.

Quản lý mối quan hệ - Tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức và các nhà cung cấp là rất quan trọng, một cam kết dẫn đến các mối quan hệ cùng có lợi. Bởi vì các nhà cung cấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, khi một công ty có thể quản lý tốt các mối quan hệ của mình với các đối tác, thì công ty đó có nhiều khả năng hợp tác tích cực hơn và thành công bền vững hơn.

Cho dù bạn đang tìm cách cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng hiện tại của mình hay chuẩn bị xây dựng và áp dụng hệ thống, cần xem xét và hiểu các thành phần cũng như nguyên tắc cốt lõi đằng sau những gì tạo nên quản lý chất lượng thành công. Điều này sẽ giúp ích cho quá trình triển khai và thực hiện. 

Để được đào tạo tập huấn kiến thức kỹ năng về quản lý chất lượng hoặc yêu cầu báo giá để được chứng nhận trong Hệ thống quản lý chất lượng, hãy liên hệ với ISOCERT để được hỗ trợ nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

Ngày cập nhật: 17-08-2022

Bài viết liên quan