Sản phẩm tiêu dùng

Sản phẩm tiêu dùng

Phân loại Tiêu chuẩn về Sản phẩm tiêu dùng

Có bốn loại sản phẩm tiêu dùng khác nhau:

  • Sản phẩm tiêu dùng tiện lợi
  • Sản phẩm tiêu dùng mua sắm
  • Sản phẩm tiêu dùng đặc biệt
  • Sản phẩm tiêu dùng không tưởng

  1. Sản phẩm tiêu dùng tiện lợi

Hàng hóa tiện lợi là hàng hóa được tiêu dùng thường xuyên và luôn sẵn sàng để mua. Những hàng hóa này chủ yếu được bán bởi những người bán buôn và bán lẻ và bao gồm các mặt hàng như thức ăn hàng ngày, sữa và các sản phẩm thuốc lá. Hàng hóa tiện lợi có thể được phân khúc thêm thành hàng hóa tiện lợi chủ yếu (đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng) và hàng hóa tiện lợi xung kích (hàng hóa không ưu tiên, chẳng hạn như thuốc lá).

Đây là loại sản phẩm được khách hàng mua thường xuyên nhất và ít khi lập kế hoạch khi mua.

  1. Sản phẩm mua sắm:

Hàng hóa mua sắm là những hàng hóa mà việc mua hàng đòi hỏi nhiều suy nghĩ và lập kế hoạch hơn so với hàng hóa tiện lợi. Hàng hóa mua sắm đắt hơn và có độ bền và tuổi thọ cao hơn so với hàng hóa tiện lợi. Hàng hóa mua sắm có thể bao gồm đồ nội thất, quần áo, ô tô đã qua sử dụng, dịch vụ hàng không, ...

  1. Sản phẩm đặc trưng/đặc biệt:

Sản phẩm đặc trưng là các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng có đặc điểm độc đáo, rất hiếm và thường được coi là xa xỉ, được nhận dạng thương hiệu mà một nhóm người tiêu dùng đáng kể sẵn sàng thực hiện nỗ lực mua hàng đặc biệt bởi giá thành sản phẩm cao.

Loại sản phẩm đặc trưng đòi hỏi nỗ lực mua hàng đặc biệt, nhưng chỉ áp dụng cho một số người mua hàng nhất định.

Những sản phẩm này bao gồm lông thú, đồ trang sức quý giá, ...

  1. Sản phẩm không tưởng:

Sản phẩm không tưởng (Unsought Products) là những sản phẩm mà người tiêu dùng không cân nhắc mua trong điều kiện bình thường. Những sản phẩm không tưởng là những sản phẩm không được nghĩ đến trong điều kiện bình thường, chỉ được nghĩ đến khi họ cần chúng.

Đối với sản phẩm không tưởng, khách hàng có ít nhận thức về sản phẩm hoặc ít quan quan tâm đến sản phẩm. Các sản phẩm không tưởng có thể nhắc đến là bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tang lễ, …