0976.389.199
Trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

ISO 22000 cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Chứng nhận ISO 22000 là sự phù hợp đúng đắn cho những doanh nghiệp nhỏ và lớn với những lợi ích ngang nhau. Nó nhằm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cả ở các nước phát triển và đang phát triển, trong đó hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000: 2018 có thể là tấm vé gia nhập để gia tăng kinh doanh trên thị trường toàn cầu và tham gia vào thực phẩm xuyên biên giới. chuỗi cung ứng.


Định hình ISO 22000 cho SMEs

Có một loạt các chương trình bán lẻ và tư nhân khác nhau có thể tạo ra rủi ro về mức độ an toàn thực phẩm không đồng đều, nhầm lẫn về yêu cầu, tăng chi phí và phức tạp cho các nhà cung cấp có thể thấy mình phải tuân thủ nhiều chương trình. ISO 22000: 2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm, được hỗ trợ bởi sự đồng thuận quốc tế, hài hòa các yêu cầu về quản lý an toàn một cách có hệ thống trong chuỗi cung ứng thực phẩm và đưa ra một giải pháp duy nhất để thực hành tốt trên toàn thế giới. Kết hợp các nguyên tắc của hệ thống "Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn " (HACCP) của Ủy ban Codex về vệ sinh thực phẩm, ISO 22000 cũng cung cấp một nền tảng hệ thống quản lý duy nhất theo đó các yêu cầu cụ thể hơn, chẳng hạn như các yêu cầu được phát triển bởi các tổ chức bán lẻ thực phẩm toàn cầu khác nhau , có thể được kết hợp.

Làm việc với chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách mà ISO 22000 làm cho việc vận hành doanh nghiệp công suất cao hơn. Bạn sẽ khám phá cách để đạt được và duy trì sự ổn định về an toàn thực phẩm trong tất cả các quy trình vận hành doanh nghiệp – bất chấp những hạn chế về chi phí và thời gian – đem lại lợi nhuận và niềm tin khách hàng.


Doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới tiêu chuẩn

Chúng tôi làm cho các tiêu chuẩn đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đơn giản. Nếu bạn là một chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì chúng tôi viết một hướng dẫn thiết kế chỉ cho bạn, để bạn có thể đạt được một sự hiểu biết hơn về cách bạn có thể hưởng lợi từ các tiêu chuẩn.

Xem thêm: Các khóa đào tạo ISO 22000 tại đây >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan