0976.389.199
Ý nghĩa của tiêu chuẩn lao động quốc tế trong tổ chức ILO

Ý nghĩa của tiêu chuẩn lao động quốc tế trong tổ chức ILO

Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế sẽ là một chủ đề quan trọng của Việt Nam, là con đường để thực hiện các mục tiêu “phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội” nhưng đồng thời cũng là cam kết của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do. Để tìm hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như ý nghĩa của tiêu chuẩn lao động quốc tế, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO là gì?

Tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO (ILS) là các công cụ pháp lý (văn bản pháp lý) do các thành viên ILO (chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động) soạn thảo, đưa ra các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Các tiêu chuẩn này là Công ước, là những điều ước quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý có thể được các Quốc gia thành viên ILO phê chuẩn hoặc là các Khuyến nghị, đóng vai trò là hướng dẫn không ràng buộc. Trong nhiều trường hợp, một Công ước đưa ra các nguyên tắc cơ bản được các quốc gia phê chuẩn thực hiện, trong khi một Khuyến nghị liên quan cũng có thể mang tính tự trị (không liên quan đến bất kỳ Công ước nào).

ILS được thông qua tại Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) và các Quốc gia Thành viên được yêu cầu trình cơ quan có thẩm quyền của mình (thường là quốc hội) để xem xét. Trong trường hợp Công ước, điều này có nghĩa là phải xem xét phê chuẩn. Các quốc gia phê chuẩn cam kết áp dụng Công ước trong luật pháp, thực tiễn quốc gia và báo cáo việc áp dụng Công ước này theo định kỳ cho hệ thống giám sát thường xuyên của ILO. Các thủ tục đại diện và khiếu nại có thể được bắt đầu chống lại các quốc gia do vi phạm Công ước mà họ đã phê chuẩn.

Đến cuối tháng 6 năm 2018, ILO đã thông qua 189 Công ước, 205 Khuyến nghị và 6 Nghị định thư bao gồm một loạt các vấn đề công việc. Các lĩnh vực được ILS điều chỉnh bao gồm: quyền cơ bản của con người, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tiền lương, thời gian làm việc, chính sách việc làm và thăng tiến, hướng dẫn và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng, các loại lao động cụ thể, quản lý và kiểm tra lao động, bảo vệ thai sản và an sinh xã hội, bản địa và những người trong bộ lạc, và những người lao động nhập cư.

Cơ quan điều hành ILO đã xác định tám Công ước sau đây là “cơ bản”, bao gồm các chủ đề được coi là các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc: Quyền tự do hiệp hội và Công ước bảo vệ quyền tổ chức, năm 1948 (số 87); Quyền Tổ chức và Công ước Thương lượng Tập thể, 1949 (Số 98); Công ước lao động cưỡng bức, năm 1930 (số 29); Bãi bỏ Công ước Lao động Cưỡng bức, 1957 (Số 105); Công ước về Tuổi tối thiểu, 1973 (Số 138); Công ước về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (số 182); Công ước về thù lao bình đẳng, 1951 (số 100); và Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (Số 111).

Các nguyên tắc của các Công ước này cũng được đề cập trong Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc (1998). Năm 1995, ILO đã phát động một chiến dịch để đạt được sự phê chuẩn toàn cầu đối với các Công ước cơ bản này.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn lao động quốc tế ILS

Vào năm 1919, khi các quốc gia ký Hiệp ước Versailles đã thành lập nên Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với sự ghi nhận thực tế rằng “các điều kiện lao động hiện tại hàm chứa những bất công, nặng nhọc và thiếu thốn đối với rất nhiều người và có thể dẫn đến sự bất ổn tới mức có thể làm tổn hại tới hòa bình và sự hài hòa của thế giới”. Để giải quyết vấn đề này, tổ chức ILO đã thiết lập nên một hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế (ILS) điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến lao động. Ngay từ năm 1919, những người sáng lập nên ILO đã nhận ra rằng nền kinh tế toàn cầu cần có luật chơi rõ ràng nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế sẽ diễn ra song hành với sự công bằng xã hội, thịnh vượng và hòa bình cho tất cả mọi người. Vì vậy, cho đến nay và kể cả trong tương lai, những nguyên tắc này vẫn giữ nguyên tính phù hợp.

Tại sao ILS có liên quan đến doanh nghiệp?

ILS được gửi tới các chính phủ. Tuy nhiên, chúng cũng có liên quan đến kinh doanh theo những cách sau:

  • Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi ILS thông qua luật pháp quốc gia. Khi một quốc gia phê chuẩn Công ước, văn kiện này đặt ra khuôn khổ cho luật pháp quốc gia và thực hành về một chủ đề nhất định. Nếu luật hoặc thông lệ quốc gia hiện hành không tuân thủ Công ước, có thể dẫn đến các luật lao động mới, các sửa đổi của luật hiện hành hoặc các chỉ thị thực hiện mới. Do đó, doanh nghiệp có thể bị yêu cầu thay đổi các phương thức lao động của mình, điều này có thể liên quan đến các biện pháp hành chính và chi phí đáng kể.
  • Ngay cả khi ILS không được luật pháp quốc gia áp dụng, nội dung của các thỏa ước tập thể có thể được truyền cảm hứng từ chúng.
  • ILS có thể là một nguồn hướng dẫn thực hành có liên quan cho hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực không được luật quốc gia hoặc các thỏa ước tập thể đề cập. Nhiều công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế đã xem xét ILS, hoặc Tuyên bố của ILO năm 1998, trong việc phát triển các quy tắc ứng xử của họ hoặc các sáng kiến ​​ứng xử kinh doanh có trách nhiệm khác. Các sáng kiến ​​toàn cầu về sự tham gia kinh doanh tự nguyện, chẳng hạn như Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, dựa trên các nguồn này trong các nguyên tắc lao động của họ và các bên liên quan trong Hiệp ước Toàn cầu tham gia để hướng tới việc hiện thực hóa các chiến lược kinh doanh và hoạt động hàng ngày của họ. Các Hiệp định Khung Quốc tế (IFAs) được đàm phán giữa các Liên đoàn toàn cầu (GUF) và các doanh nghiệp đa quốc gia thường đưa ra các tham chiếu cụ thể đến các Công ước cơ bản của ILO.

Với những điều trên, người sử dụng lao động phải đóng một vai trò quan trọng trong ILO và ở cấp quốc gia trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát ILS, và trong việc đảm bảo rằng có tính đến quan điểm kinh doanh, bao gồm cả nhu cầu của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô hoạt động ở các khu vực địa lý khác nhau, các khu vực, thành phần kinh tế và khuôn khổ xã hội. Cùng với chính phủ và người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm làm cho ILS và việc thực hiện của họ trở nên cân bằng, thực tế và có ý nghĩa.

Vị trí của IOE trên ILS là gì?

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế ILS không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề tại nơi làm việc và chỉ nên được sử dụng để giải quyết các vấn đề lao động cơ bản mà chúng có thể có tác động cao. ILS chỉ nên được thông qua khi có các nguyên tắc không thay đổi và khi có sự đồng thuận rộng rãi giữa các thành viên ILO rằng quy định ở cấp độ quốc tế là cần thiết.

Theo quan điểm của IOE, ILS sẽ chỉ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội khi chúng:

  • Tập trung vào việc thiết lập các quy tắc tối thiểu có liên quan trên toàn thế giới, thay vì tìm kiếm sự hài hòa quốc tế ở mức lý tưởng;
  • Cung cấp định hướng thực tế và khả thi cho các quốc gia thiếu kinh nghiệm về tiêu chuẩn lao động;
  • Có đủ linh hoạt để đáp ứng sự khác biệt của trình độ phát triển và nhu cầu thay đổi, đặc biệt, trong bối cảnh tranh luận về Tương lai của Công việc;
  • Dựa trên đánh giá kỹ lưỡng về tác động có thể xảy ra của chúng.

Các tác động có lợi của ILS phụ thuộc phần lớn vào việc áp dụng cân bằng và việc thực hiện hợp lý các quyền có trong đó. Việc thực hiện các quyền này phải tôn trọng môi trường kinh tế và xã hội, công ích và các quyền cao hơn của các cá nhân và nhóm khác. Đặc biệt, nhu cầu cạnh tranh của các doanh nghiệp phải được quan tâm đúng mức trong việc thực hiện ILS vì doanh nghiệp là nguồn cung cấp việc làm và do đó, là nơi rất thích hợp cho việc áp dụng ILS.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về ý nghĩa của tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như những vấn đề liên quan. Hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin hữu ích, nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất!

Ngày cập nhật: 17-11-2021

Bài viết liên quan