0976.389.199
Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Dịch vụ Cấp giấy Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 9001:2015 Uy tín - Có Công nhận quốc tế


 Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 được công nhận quốc tế thông qua dấu BoA và IAF
 100% đáp ứng nhu cầu khách hàng, quy trình nhất quán
 100% đáp ứng các yêu cầu đấu thầu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
 Đội ngũ chuyên gia thân thiện, nhiệt tình 
 Đáp ứng yêu cầu pháp luật, nâng cao năng lực quản lý

Tài liệu liên quan

Tài liệu liên quan đến chứng nhận ISO 9001:2015 mà bạn nên biết?

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Phiếu Đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015 tải tại đây Tải xuống
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận ISO 9001:2015 Tải xuống
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận ISO 9001:2015 Tải xuống
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị Tải xuống
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hồi phạm vi chứng nhận ISO 9001:2015 Tải xuống
6 Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015 Tải xuống

 

Dịch vụ liên quan