0976.389.199
Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Dịch vụ Cấp giấy Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 9001:2015 Uy tín - Có Công nhận quốc tế


 Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 được công nhận quốc tế thông qua dấu BoA và IAF
 100% đáp ứng nhu cầu khách hàng, quy trình nhất quán
 100% đáp ứng các yêu cầu đấu thầu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
 Đội ngũ chuyên gia thân thiện, nhiệt tình 
 Đáp ứng yêu cầu pháp luật, nâng cao năng lực quản lý

Lợi ích

Lợi tích của tiêu chuẩn ISO 9001

 • Cho phép tổ chức bạn trở thành đối thủ cạnh tranh phù hợp trên thị trường;
 • Đáp ứng những nhu cầu của khách hàng, tăng sự hài lòng của khách hàng;
 • Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực;
 • Cải thiện hoạt động đánh giá vận hành;
 • Cải tiến quy trình: giảm lỗi, tăng lợi nhuận;
 • Thúc đẩy đội ngũ nhân viên tham gia vào các quy trình nội bộ hiệu quả hơn…

Lợi ích chứng nhận ISO 9001 đối với doanh nghiệp

 • Tăng lợi nhuận: tăng khả năng cạnh tranh;
 • Làm hài lòng khách hàng và giữ chân khách hàng;
 • Nâng cao uy tín trên thị trường;
 • Tăng niềm tin vào khả năng cung cấp sản phẩm/dịch vụ của bạn;
 • Giảm thiểu sai sót, Giảm thiểu chi phí vận hành;
 • Văn hóa cải tiến liên tục;
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ…

Dịch vụ liên quan