0976.389.199
Trồng trọt

Trồng trọt

Tiêu chuẩn Quốc tế:

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ USDA

USDA là từ viết tắt của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture) - một bộ hành chính liên bang của Hoa Kỳ đặc trách phát triển và thực thi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ về nông nghiệp, nông trại và thực phẩm.