Phân loại tiêu chuẩn cho các ngành Chăm sóc sức khỏe?

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ:

STTTiêu chuẩn
1Trang Thiết bị y tế
2Phẫu thuật
3Tiệt khuẩn và khử trùng Trang thiết bị y tế
4Y học cổ truyền
5Cấy ghép phẫu thuật
6Quản lý chất lượng và quản trị rủi ro các tổ chức chăm sóc sức khỏe
7Quang học và quang tử
8Nha khoa
9Quản lý tổ chức chăm sóc sức khỏe
10Y tế điện tử 
11Đánh giá sinh học và lâm sàng đối với thiết bị y tế
Giải pháp
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo