Các tổ chức Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam cũng liên hệ với ISOCERT và tìm hiểu các thông tin liên quan đến các khóa đào tạo và chứng nhận các tiêu chuẩn về Quản lý hệ thống như:

  • Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015
  • Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015
  • Hệ thống Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
  • Hệ thống quản lý an toàn thiết bị y tế ISO 13485:2016
  • Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
  • Tiêu chuẩn quản lý chất lượng dược phẩm;
  • Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thiết bị y tế cụ thể
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo