0976.389.199
KHÓA ĐÀO TẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN/PERFORMANCE

KHÓA ĐÀO TẠO KẾT QUẢ THỰC HIỆN/PERFORMANCE

Giáo dục / Educational
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, thực hành ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Phòng thí nghiệm / Labratory - ISO 17025
|__Khóa đào tạo Thực hành ISO 17025:2017 / ISO 17025:2017 Implementation
Đà Nẵng Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Ngành sản xuất ô tô / Automotive - IATF 16949
|__Khóa đào tạo Các yêu cầu của HTQL Chất lượng IATF 16949:2016 / IATF 16949:2016 Requirements
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Hệ thống quản lý tích hợp / Integrated Management
|__Khóa Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp (QEHS)
|__Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng HTQL Tích hợp Chất lượng, Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chât lượng / Quality
|__Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__Khai giảng ngày 21/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
Hình thức:
|__Offline
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết