0976.389.199
Chất lượng

Chất lượng


ISO 9001 là một tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng. Nó giúp các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp bạn:

♦ Đánh giá bối cảnh chung của tổ chức của bạn để xác định ai bị ảnh hưởng bởi công việc của bạn và những gì họ mong đợi ở bạn. Điều này sẽ cho phép bạn trình bày rõ ràng các mục tiêu của mình và xác định các cơ hội kinh doanh mới.

♦ Đặt khách hàng của bạn lên hàng đầu, đảm bảo bạn luôn đáp ứng nhu cầu của họ và vượt quá mong đợi của họ. Điều này có thể dẫn đến việc lặp lại các khách hàng tùy chỉnh, khách hàng mới và tăng cường kinh doanh cho tổ chức của bạn.

♦ Làm việc theo cách hiệu quả hơn vì tất cả các quy trình của bạn sẽ được phù hợp và được mọi người trong doanh nghiệp hoặc tổ chức hiểu rõ. Điều này làm tăng năng suất và hiệu quả, giảm chi phí nội bộ.

♦ Đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định cần thiết.

♦ Mở rộng sang các thị trường mới, vì một số lĩnh vực và khách hàng yêu cầu ISO 9001 trước khi kinh doanh.

♦ Xác định và giải quyết các rủi ro liên quan đến tổ chức của bạn.