0976.389.199
Chứng Nhận ISO 13485:2016

Chứng Nhận ISO 13485:2016

Chứng Nhận ISO 13485:2016

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý An toàn Trang thiết bị y tế


 Giấy Chứng Nhận Được Công Nhận Quốc Tế BOA - IAF.
 Tiếp Cận Với Các Thị Trường Quốc Tế.
 Cơ hội xem xét và cải tiến quy trình trong tổ chức
 Tăng hiệu quả, giảm chi phí và theo dõi hoạt động đánh giá chuỗi cung ứng
 Nâng cao uy tín với khách hàng và các bên quan tâm
 Đáp ứng các yêu cầu và quy định của pháp luật
 Dịch vụ gắn với văn hóa "Hài hòa cùng thịnh vượng"

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon zalo
ajax-loader