0976.389.199
Chứng nhận ISO 27001:2022

Chứng nhận ISO 27001:2022

Chứng nhận ISO 27001:2022

Dịch Đánh Giá và Cấp Chứng nhận ISO 27001:2022 - Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin


 Chứng minh cam kết về việc bảo mật an toàn thông tin
 Phù hợp với các khía cạnh pháp luật
 Quản lý thông tin, dữ liệu ở phạm vi rộng
 Tăng khả năng trúng thầu và cơ hội ký kết hợp đồng
 Tăng năng lực hoạt động
 Lựa Chọn Mã ID Số Đẹp VIP: 8888, 9999, 6868,..... ƯU ĐÃI THÁNG 9/2023

100% Đáp Ứng Nhu Cầu Khách Hàng

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận  Tải xuống
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  Tải xuống
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận  Tải xuống
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị  Tải xuống
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hồi phạm vi CN  Tải xuống
6 Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận Tải xuống

Dịch vụ liên quan