COVID-19

Nội dung quan trọng nhất

Danh sách 30 tiêu chuẩn ISO đáp ứng COVID-19 có sẵn miễn phí

Danh sách dưới đây được biên soạn để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Chúng được cung cấp miễn phí ở định dạng chỉ đọc.

ISO đang phát triển các tiêu chuẩn sắp tới cho COVID-19

Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng ngay lập tức trong việc đối phó và phục hồi sau đại dịch: những tiêu chuẩn này hiện đang được tham gia bởi một loạt các tiêu chuẩn mới được phát triển như một phản ứng trực tiếp đối với những thách thức của COVID-19.

Danh sách dưới đây được biên soạn để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Chúng được cung cấp miễn phí ở định dạng chỉ đọc.

02/06/2021

Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng ngay lập tức trong việc đối phó và phục hồi sau đại dịch: những tiêu chuẩn này hiện đang được tham gia bởi một loạt các tiêu chuẩn mới được phát triển như một phản ứng trực tiếp đối với những thách thức của COVID-19.

02/06/2021

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo