Chứng Nhận ISO 22000:2018

Cấp chứng nhận ISO 22000:2018 - Quản lý an toàn thực phẩm

Đánh Giá Và Cấp Giấy Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm ISO 22000:2018 | Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Uy Tín Hàng Đầu | ISOCERT


 Dấu và Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có giá trị trong hợp đồng và đấu thầu
 100% Được công nhận quốc tế thông qua dấu IAF, BoA
 Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng

THEO ND 15/2018/NĐ-CP Doanh Nghiệp Có Chứng Nhận ISO 22000:2018 Sẽ Không Cần Làm Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm.

Tổng quan

Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

ISO 22000 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và có thể được chứng nhận ISO 22000 cho hệ thống đó. Nó vạch ra những gì một tổ chức cần làm để chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo rằng thực phẩm an toàn từ “nông trại cho đến bàn ăn”. Tiêu chuẩn iso 22000 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô hoặc vị trí của nó trong chuỗi thực phẩm. 

Tiêu chuẩn này chỉ rõ các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) kết hợp các yếu tố chính được công nhận chung sau:

 • Tương tác, trao đổi thông tin;
 • Quản lý hệ thống;
 • Các chương trình tiên quyết;
 • Các nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).


Những khách hàng đã được ISOCERT cấp Chứng nhận ISO 22000:2018

1. Trường Phổ Thông Có Nhiều Cấp Học Tư Thục Quốc Tế Kinh Bắc (KBIS)

2. Công ty Cổ Phần Phát Triển Dược FANMEC


 

3. Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại - VINACOMIN

ISO 22000 là gì? 

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng và ban hành với nội dung về an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có tên gọi đầy đủ là Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain, tức là Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

ISO 22000 được xây dựng dựa trên nền của tiêu chuẩn ISO 9000 nhằm cung cấp những yêu cầu, khuôn mẫu giúp các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp quản lý tốt hệ thống sản xuất từ đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vào ngày 19/06/2018, ISO 22000:2018 chính thức được ban hành và thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. 

>>> Xem thêm về ISO 22000 là gì? 


Chứng nhận ISO 22000 là gì? 

Chứng nhận ISO 22000 là việc một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3 – như ISOCERT) đánh giá và chứng nhận một tổ chức hay doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000.

Nếu doanh nghiệp đó áp dụng thành công Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp theo các yêu cầu mà ISO 22000 đưa ra thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 22000 (chứng chỉ ISO 22000) cho doanh nghiệp.

>>> Xem thêm về chứng nhận ISO 22000 là gì? 


Bạn đang ở đâu trên hành trình quản lý an toàn thực phẩm?

Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu với ISO 22000 hoặc mong muốn có nhiều kiến thức chuyên môn hơn nữa, chúng tôi luôn có các khóa đào tạo và nguồn lực phù hợp.

Bắt đầu

Với ISO 22000

Tìm hiểu quản lý an toàn thực phẩm là gì và tại sao ISO 22000 tốt cho doanh nghiệp?

Bắt đầu với ISO 22000 >

Áp dụng

tiêu chuẩn ISO 22000

Khám phá những cách tốt nhất để thực hiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000 và làm thế nào chúng tôi có thể giúp đỡ bạn?

Triển khai áp dụng hệ thống ISO 22000 >

Chứng nhận

ISO 22000

Nhận đánh giá độc lập, minh bạch và đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn. 

Quy trình Chứng Nhận ISO 22000 >

Duy trì mở rộng

Với ISO 22000

Đảm bảo hệ thống cung cấp những điều tốt nhất cho doanh nghiệp. 

Duy trì ISO 22000 >

Chứng nhận mở rộng

Tái chứng nhận ISO 22000

Mở rộng phạm vi, tái chứng nhận hệ thống ISO 22000.

Mở rộng phạm vi và tái chứng nhận ISO 22000 >

Video: Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 


Đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 trực tuyến - Live audit trong mùa dịch?

Trong bối cảnh dịch bệnh thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế di chuyển, để doanh nghiệp duy trì ổn định về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu pháp luật tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa tránh gián đoạn. Chúng tôi luôn có những giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp bạn đạt giấy chứng nhận ISO 22000 trong mùa dịch covid-19 bằng giải pháp đánh giá chứng nhận Live audit. 

> ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 22000 trực tuyến >

> Quy định đánh giá chứng nhận từ xa > 


Lợi ích khi đạt chứng nhận ISO 22000?

 • Chứng minh được khả năng của doanh nghiệp trong việc cung cấp ổn định các sản phẩm/ dịch vụ liên quan tới thực phẩm an toàn và chất lượng đáp ứng được các yêu cầu từ khách hàng cũng như từ các luật định và chế định hiện hành;
 • Đem lại niềm tin cho nhà cung cấp và cổ đông trong những việc kiểm soát mối nguy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 • Kiểm soát mối nguy đúng nơi xuyên suốt dây chuyền cung ứng vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Nâng cao uy tín, hình ảnh tốt về doanh nghiệp. Đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh to lớn cho doanh nghiệp khi muốn đứng vững trên thị trường.
 • Là cầu nối giúp doanh nghiệp có cơ hội thực hiện thương mại quốc tế nhờ các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương.

> Xem thêm về lợi ích của ISO 22000 với các doanh nghiệp thực phẩm hiện nay

Xem thêm: ISO 22000 và lĩnh vực thực phẩm > 


Giấy chứng nhận ISO 22000 có hiệu lực bao lâu?

Hiệu lực của giấy chứng nhận là khoảng thời gian từ ngày cấp chứng nhận đến ngày hết hạn (hết hiệu lực). Hầu hết các chứng chỉ ISO có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày cấp. Chứng chỉ ISO 22000 cũng vậy. Trong 3 năm đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp, mỗi năm một lần.

>>> Tìm hiểu thêm về hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 22000 tại đây


Chương trình đào tạo chứng nhận ISO 22000 tại ISOCERT ACADEMY 

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, hay bạn cần Chứng chỉ qua chương trình đào tạo liên kết. Hãy liên hệ với chúng tôi

Xem chi tiết chương trình đào tạo ISO 22000 >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

Khi bạn hài lòng rằng doanh nghiệp của bạn đang làm việc theo các hướng dẫn của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đã đến lúc bạn nên gọi đến Tổ chức chứng nhận. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi một số Tổ chức chứng nhận khác nhau, tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được Công nhận năng lực đánh giá chứng nhận ISO 22000.

Có thể bạn chưa biết? 

 • Ngày 15/09/2020, ISOCERT được BoA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013 cho tất cả các lĩnh vực và được cấp số VICAS 067 - FSMS
 • Hiện nay, tại Việt Nam, ISOCERT là một trong hai tổ chức được công nhận đầy đủ (full) các lĩnh vực chứng nhận đối với Hệ thống An toàn thực phẩm (FSMS) được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận.

>  Xem thêm: Vai trò công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu >

 

Name: Tổ Chức Chứng Nhận ISO 22000 - ISOCERT

Adress: Tòa A2, Số 40, Khu Đô thị Mới, Hà Nội 100000, Việt Nam

Phone: +84976389199

Website: https://isocert.org.vn/chung-nhan-iso-22000


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ISOCERT Hà Nội

Hotline: 0976 389 199

Địa chỉ: T1.1, Số 40, lô 12A, KĐT mới, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam

ISOCERT Đà Nẵng

Hotline: 0867 659 199

Địa chỉ: Biệt thự A5, Phú Gia COMPOUND, số 144 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ISOCERT Bình Dương

Hotline: 0936 869 199

Địa chỉ: Số 30, Đường số 5, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

ISOCERT HCM

Hotline: 0976 389 199

Địa chỉ: Số 33, Đường A4, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Lợi ích

Lợi ích tiêu chuẩn ISO 22000:2018 

 • Cung cấp ổn định sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng
 • Đảm bảo tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm
 • Tạo lòng tin với người tiêu dùng và các bên liên quan
 • Uy tín và minh bạch
 • Cải tiến liên tục trong hoạt động kinh doanh
 • Giảm rủi ro sai sót và khiếu nại

Lợi ích áp dụng ISO 22000:2018

 • Giảm giá thành sản phẩm
 • Được xem xét miễn, giảm kiểm tra
 • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 • Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng.
 • Thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.
 • Được sử dụng dấu hoặc giấy chứng nhận phù hợp hệ thống ISO 22000

Quy trình chứng nhận

 

Mẫu giấy chứng nhận

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:2018 tiếng Việt

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:2018 tiếng Anh

 

Dấu chứng nhận ISO 22000

 

 

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận Tải xuống
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  Tải xuống
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Tải xuống
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị Tải xuống
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hồi phạm vi CN Tải xuống
6 Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận Tải xuống

 

 

Khách hàng tiêu biểu

tại sao chọn chúng tôi
icon_why

Tại sao chọn chúng tôi

Cùng nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp vì lợi ích Quốc gia

Tin tưởng và hợp tác với ISOCERT để cùng xây dựng một tương lai thành công và bền vững.

5500+

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Hơn 5500+ Doanh nghiệp

icon_why

Hơn 200 Chuyên Gia và Nhân Sự có trình độ Đại Học Trở Lên

icon_why

5 Chi Nhánh ở cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam

icon_why

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Trọn Gói!

icon_why

Chứng nhận được Công Nhận trên toàn thế giới thông qua IAFCERTSEARCH

icon_why

Khách hàng đánh giá, nhận xét

5

1 đánh giá

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

Le Chien 3 ngày trước

Chuyên gia hỗ trợ rất nhiệt tình.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo