0976.389.199
Chứng Nhận ISO 22000:2018

Chứng Nhận ISO 22000:2018

Chứng Nhận ISO 22000:2018

Đánh Giá Và Cấp Giấy Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm ISO 22000:2018 | Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Uy Tín Hàng Đầu | ISOCERT


 Dấu và Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có giá trị trong hợp đồng và đấu thầu
 100% Được công nhận quốc tế thông qua dấu IAF, BoA
 Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng

THEO ND 15/2018/NĐ-CP Doanh Nghiệp Có Chứng Nhận ISO 22000:2018 Sẽ Không Cần Làm Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm.

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận Tải xuống
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  Tải xuống
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Tải xuống
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị Tải xuống
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hồi phạm vi CN Tải xuống
6 Cách tính phí các dịch vụ chứng nhận Tải xuống

 

 

Dịch vụ liên quan

icon zalo
ajax-loader