0976.389.199

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm


 Dấu và Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có giá trị trong hợp đồng và đấu thầu
 Được công nhận quốc tế thông qua dấu IAF, BoA
 Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng

 

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận 
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN

 

 

Dịch vụ liên quan