0976.389.199
Chứng Nhận ISO 22000:2018

Chứng Nhận ISO 22000:2018

Chứng Nhận ISO 22000:2018

Đánh Giá Và Cấp Giấy Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm ISO 22000:2018 | Trọn Gói - Chuyên Nghiệp - Uy Tín Hàng Đầu | ISOCERT


 Dấu và Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có giá trị trong hợp đồng và đấu thầu
 100% Được công nhận quốc tế thông qua dấu IAF, BoA
 Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng

THEO ND 15/2018/NĐ-CP Doanh Nghiệp Có Chứng Nhận ISO 22000:2018 Sẽ Không Cần Làm Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm.

Lợi ích

Lợi ích tiêu chuẩn ISO 22000:2018 

 • Cung cấp ổn định sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng
 • Đảm bảo tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm
 • Tạo lòng tin với người tiêu dùng và các bên liên quan
 • Uy tín và minh bạch
 • Cải tiến liên tục trong hoạt động kinh doanh
 • Giảm rủi ro sai sót và khiếu nại

Lợi ích áp dụng ISO 22000:2018

 • Giảm giá thành sản phẩm
 • Được xem xét miễn, giảm kiểm tra
 • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 • Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng.
 • Thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.
 • Được sử dụng dấu hoặc giấy chứng nhận phù hợp hệ thống ISO 22000

Dịch vụ liên quan

icon zalo
ajax-loader