Chuỗi cung ứng

Nội dung quan trọng nhất

Hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Hàn Quốc

Năm 1967, Hàn Quốc với danh nghĩa là một quốc gia đang phát triển tham gia GATT (tiền thân của WTO). Sự mở cửa thị trường của Hàn Quốc có một giai đoạn chuyển đổi tương đối dài, trong khi vẫn tận dụng đầy đủ thuế quan cho phép trong Hiệp định WTO và nhiều biện pháp quản lý tiếp cận thị trường với cái gọi là “vùng xám”

Hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Nhật Bản

Nhật Bản có nhiều danh mục quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các ngành khác nhau. Do số lượng các danh mục này khá nhiều và có những quy định không quen thuộc với các nhà xuất khẩu nước ngoài, nên các sản phẩm nước ngoài rất dễ không phù hợp với quy định nhất định và bị từ chối nhập khẩu.

Hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của liên minh Châu Âu (EU)

Theo quan điểm giá trị của mình, các nước Châu Âu đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoá riêng của mình, độc lập song có sự phối hợp với cơ quan quyền lực. Đây là đặc điểm chủ yếu của hệ thống tiêu chuẩn hoá Châu Âu.

Năm 1967, Hàn Quốc với danh nghĩa là một quốc gia đang phát triển tham gia GATT (tiền thân của WTO). Sự mở cửa thị trường của Hàn Quốc có một giai đoạn chuyển đổi tương đối dài, trong khi vẫn tận dụng đầy đủ thuế quan cho phép trong Hiệp định WTO và nhiều biện pháp quản lý tiếp cận thị trường với cái gọi là “vùng xám”

28/05/2021

Nhật Bản có nhiều danh mục quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các ngành khác nhau. Do số lượng các danh mục này khá nhiều và có những quy định không quen thuộc với các nhà xuất khẩu nước ngoài, nên các sản phẩm nước ngoài rất dễ không phù hợp với quy định nhất định và bị từ chối nhập khẩu.

28/05/2021

Theo quan điểm giá trị của mình, các nước Châu Âu đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoá riêng của mình, độc lập song có sự phối hợp với cơ quan quyền lực. Đây là đặc điểm chủ yếu của hệ thống tiêu chuẩn hoá Châu Âu.

28/05/2021

Nói chung, hệ thống TBT của Hoa Kỳ là lấy tiêu chuẩn làm cơ sở. Khái niệm tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Hoa Kỳ trong nhiều trường hợp được dùng cho cùng một mục đích, khác với quy định rạch ròi như được đè cập trong Hiệp định TBT của WTO.

28/05/2021

Việc cải cách toàn diện hoạt động  kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (KTCL, KTATTP đối với HHNK) nhằm cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thực hiện xã hội hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng,… là việc làm ý nghĩa và cấp thiết.

13/04/2021

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo