Trách nhiệm xã hội

Nội dung quan trọng nhất

ISO 26000:2010 - HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

ISO 26000 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức đánh giá và giải quyết hiệu quả các trách nhiệm xã hội có liên quan và có ý nghĩa đối với sứ mệnh và tầm nhìn của họ; hoạt động và quy trình; khách hàng, nhân viên, cộng đồng và các bên liên quan khác; và tác động của môi trường.

Bộ tiêu chuẩn nhằm giảm thiểu tác động môi trường của bao bì

Bao bì đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp, lĩnh vực và chuỗi cung ứng. Bao bì phù hợp là rất cần thiết để ngăn ngừa sự thất thoát hàng hóa và giảm thiểu tác động đến môi trường. Sử dụng bao bì hiệu quả góp phần tích cực để đạt được một xã hội bền vững. Bởi khi đó bao bì mới đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng trong bảo vệ hàng hóa, an toàn, bốc xếp và thông tin, cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí trong phân phối và buôn bán hàng hóa.

ISO 26000 được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức đánh giá và giải quyết hiệu quả các trách nhiệm xã hội có liên quan và có ý nghĩa đối với sứ mệnh và tầm nhìn của họ; hoạt động và quy trình; khách hàng, nhân viên, cộng đồng và các bên liên quan khác; và tác động của môi trường.

12/06/2021

Trách nhiệm xã hội đề cập đến các hoạt động kinh doanh trong việc thực hiện các hành vi có đạo đức và thực hiện các hành động nhằm mang lại lợi ích cho xã hội mà doanh nghiệp hoạt động.

12/06/2021

Hoạch định tương lai của bạn với việc áp dụng ISO 14001 đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy làm việc với chúng tôi để xây dựng một hệ thống quản ly môi trường để có thể giảm sự lãng phí và nhân đôi cơ hội kinh doanh.

14/04/2021

Bao bì đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các ngành công nghiệp, lĩnh vực và chuỗi cung ứng. Bao bì phù hợp là rất cần thiết để ngăn ngừa sự thất thoát hàng hóa và giảm thiểu tác động đến môi trường. Sử dụng bao bì hiệu quả góp phần tích cực để đạt được một xã hội bền vững. Bởi khi đó bao bì mới đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng trong bảo vệ hàng hóa, an toàn, bốc xếp và thông tin, cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và hạn chế tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí trong phân phối và buôn bán hàng hóa.

13/04/2021

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo