Ai là người phát triển các tiêu chuẩn cho Nông nghiệp?

Tiêu chuẩn Quốc tế

ISO - Uỷ ban kỹ thuật Hệ thống các tiêu chuẩn phổ biến nhất, được các quốc gia trên toàn thế giới tin tưởng và áp dụng có thể đến hệ thống các tiêu chuẩn ISO, do các Uỷ ban kỹ thuật thuộc Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành. 

Các tiêu chuẩn ISO được phát triển bởi các nhóm chuyên gia trong các ủy ban kỹ thuật. Ủy ban kỹ thuật là được tạo thành từ các đại diện từ nền nông nghiệp,tổ chức phi chính phủ, đại diện chính phủ và các bên liên quan khác do các thành viên của ISO đưa ra. Mỗi Ủy ban kỹ thuật giải quyết một khía cạnh, khi nói đến uỷ ban nông nghiệp, sẽ có các uỷ ban và tiểu ban nhỏ thực hiện Tiêu chuẩn hóa cho máy kéo, máy móc, hệ thống, nông cụ và thiết bị của chúng được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp cũng như làm vườn, cảnh quan, thủy lợi và các lĩnh vực liên quan khác mà các thiết bị đó được sử dụng, bao gồm các khía cạnh điện tử / điện và nhận dạng điện tử cũng như nhận dạng điện tử của tất cả các loại động vật.


Xem thêm: Các tiêu chuẩn - quy chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp >

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo